Brackets

Darovanie je najkrajší dar

Ahoj,

rok 2020 poznamenaný pandémiou nás všetkých postavil pred neľahké výzvy. Práve preto v BRACKETS veríme, že najlepším darom v tak obzvlášť náročných časoch je samotné darovanie. Pripravili sme preto našim klientom darček, s ktorým mohli podporiť jedno z vybraných občianskych združení, ktorým ide o dobrú vec vo viacerých oblastiach života. Mali od nás k dispozícii kredit, ktorý mohli venovať jednej organizácii.